V 25 letih poslovanja smo pridobili vse potrebne certifikate, s katerimi dokazujemo visoko kakovost naših storitev. 

Naši zaposleni imajo opravljene številne teste in izpite, kot so:

  • Certifikati usposobljenosti varilcev (A-testi), standard EN ISO 9606-1 : 2013 za različne tipe varjenja: TIG varjenje, AVTOGENO oziroma PLAMENSKO varjenje, ELEKTRO OBLOČNO varjenje
  • Certifikat za gradnjo strojnih instalacij (plinovodi, parovodi, vročevodi, vodovodi)
  • Certifikat o usposobljenosti za spajanje cevi s stisljivimi spojkami
  • Usposabljanje serviserjev opreme za hlajenje in klimatizacijo ter toplotnih črpalk
  • Različni certifikati iz področja varnosti pri delu
  • Izpit za upravljavca dvigal
  • Izpiti za viličarja in dvižno ploščad
Nazaj na vrh